mdd-group,mddgroup,mddgrup,mddgroupaboutuscontact mdd group, Novi Sad, Serbia  
  mdd-group, mdd group, Novi Sad, Serbia, Srbija,vojvodina,organska hrana, organic food, export-import, uvoz, izvoz, južno voće  
  mdd-group, zrenjebanana, zreonice, banane, sazrevanje banana, ipod, Djurasović, kaćka petlja,mddgroup, mddgrup, Srbija, Vojvodina, Djurasović,Đurasović,mdd group, Novi Sad, Serbia  
mdd-group, mdd group, Novi Sad, Serbia
  mddgroup mdd-group Novi Sad organic food company Serbia Vojvodina Srbija Djurasović kaćka petlja zreonice banana organska hrana zrenje banana mdd grupa đurasović about us, contacts o nama onama kontakt