IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2006. GODINU - STRANA 01