IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZA 2006. GODINU - STRANA 03